Кметовете, шефовете на Регионалните инспекторати към образователното министерство са длъжни да подават информация за изнесени обучения, спортни лагери, зелени училища, екскурзии, лагери и почивки на децата в структурите на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. А агенцията е длъжна да прави проверки преди и по време на тези мероприятия, за да се проследи дали малките се хранят безопасно - регистрирани ли са обектите, където ги хранят, разполагат ли с нужното технологично оборудване, какъв е произходът и качеството на храните, които се дават на децата, правилно ли се съхраняват те. И всичко това - защото детското и ученическото хранене са един от приоритетите на БАБХ. Нарушенията, свързани с изхранването на деца, са особено чувствителна тема за обществото, затова то се ползва с особеното и приоритетно внимание на държавата и нейните контролни органи.
Това обясниха от БАБХ по повод статия в „Утро“ от началото на март, в която разказахме за абсурдната глоба, наложена на касиерката на Младежкия дом в Русе, защото поръчала сандвичи за гостуващия шуменски детски хор „Бодра смяна“. По същата тази схема за обмен на информация между институциите шефът на Регионалния инспекторат в Шумен предупредил за гостуването, от БАБХ направили проверка и установили, че сандвичите са опаковани както трябва, но са с кюфтета, салата и чушка бюрек и изискват съхранение при определена температура, а не насред залата за танци. Така касиерката бе наказана с 1500 лева. Жената обаче оспори в съда и санкцията й бе отменена. Защото всъщност текстът, по който е наложена глобата, визира само обекти, които търгуват или произвеждат храни. А Младежкият дом определено няма такава дейност, камо ли неговата касиерка.
„Ситуацията може да изглежда куриозна и смешна за някои, но помислете какви може да са последствията от такива необмислени действия и подценяване на случилото се, каквото според нас очевидно има. Всички ние справедливо се възмущаваме, когато научим, че деца са приети по спешност в болница с диагноза хранително отравяне, а сякаш не си даваме сметка, че във всички случаи причината за това е неспазване на разпоредбите, свързани с добива, преработката, приготвянето, пакетирането, съхранението, транспортирането и предлагането на храни, предназначени за консумация. Приемайки заявка и давайки поръчка за доставка на 63 порции кюфтета с гарнитура, които според производителя изискват хладилно съхранение, касиерката организира изхранването на учениците и поема отговорност за това. Може да е извършено несъзнателно, но поставена извън хладилна верига, за неопределен период от време /поръчана е за вечеря/, храната става идеална среда за развитие на болестотворни микроорганизми и е причина за непредвидими състояния, в които нашите деца и изобшо никой не бива да изпада“, обясняват позицията си от БАБХ.
От агенцията уточняват също и че не те решават какъв да е размерът на глобите, а законотворците. От друга страна обаче, същият този закон дава и възможност да се слезе под този минимум, ако нарушението е маловажно. Или административният орган да не наложи изобщо наказание, като предупреди нарушителя устно или писмено, че при повторно извършване на такова нарушение може да бъде глобен. В случая с касиерката на Младежкия дом  нищо не пречеше на контролните органи да предупредят жената да сложи сандвичите в хладилник. И тя със сигурност щеше да намери как да го направи. Така и децата щяха да са добре, и контрольорите - спокойни. Но в крайна сметка фактите са такива, каквито са.