Празник „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“ се проведе за първи път в село Бабово. Уникалният за България празник бе организиран от читалище „Никола Й.Вапцаров“, пенсионерската организация и кметството в Бабово. Финансирането на веселбата е с подкрепата на областния съвет на БЧК по проект, който се казва „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора“ с подкрепата на Швейцарския червен кръст. 
Оживление предизвикаха конкурсите за най-вкусна зелева чорба и за най-блага греяна ракия. В първия победител стана Илка Костадинова от Бабово, а във втория - Венцислава Симеонова от Ряхово. Изявиха се и самодейни читалищни певчески и танцови групи. Накрая всички си обещаха празникът да стане ежегоден.