След като разработи първия в България портал за сключване на договор за доставка на електроенергия на свободния пазар през интернет www.kupitok.bg, „Енерго-Про“ ще продължи да разширява възможностите за информиран избор на настоящи и бъдещи клиенти на компанията. Компаниятa създаде първия специализиран кол център, който предоставя информация за свободния пазар на електроенергия. На телефонен номер *6161 желаещите частни и общински предприятия и граждани вече могат да получат отговор на своите въпроси, свързани с възможностите за закупуване на електрическа енергия на пазара по свободно договорени цени. 
Специално създадената телефонна линия *6161 разполага с автоматично меню, от което може да се получи обща информация за свободния пазар. Клиентите могат да чуят и конкретна информация за пакетите, които компанията с 10-годишна лицензия за търговия с електрическа енергия предлага - предназначени за стопански и битови потребители, за клиенти с изявено нощно потребление и за собствени нужди на соларни и вятърни централи. 
Операторите в специализирания кол център са на разположение и за допълнителни разяснения относно процеса за излизане на свободния пазар на електроенергия и сключване на договор с компанията.
В рамките на действащото законодателство сключване на договор на свободния пазар е привлекателно за потребителите от бизнеса, държавните и общински учреждения, и промишлените предприятия. В момента завършва периодът на обществено обсъждане на предложените от електроразпределителните дружества стандартизирани товарови профили, които ще улеснят закупуването на енергия на свободния пазар за голяма част от битовите потребители. Очаква се общественото обсъждане на стандартизираните товарови профили за свободен пазар да завърши до началото на месец март тази година и съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия да започне тяхното прилагане.
Както и досега, по всички въпроси относно регулирания пазар на електроенергия, клиентите на „Енерго-Про“ могат да се свързват със сътрудниците за обслужване на клиенти на телефон 0700 16161.