Имотите в рамките на комплекс „Балкан“, за които мюсюлманското настоятелство и мюсюлманското изповедание претендират, не са идентични с тези, които са държавна собственост, а се покриват частично. Още повече, че тъй като ищците претендират за идеални части, не става ясно каква разгъната площ настояват да им се върне. Това бяха част от изводите на назначената от съда експертиза около казуса със собствеността на бившия хотел „Балкан“.        
Адвокатът на мюсюлманите оспори заключенията на вещото лице и поиска нова експертиза. Впрочем техен защитник е Красимир Руев, който е адвокат на Главното мюфтийство и се явява по дела на мюсюлманското изповедание в цялата страна, включително и по делото в Пловдив за собствеността на Куршум джамия, което бе белязано с кървави инциденти. Преди обаче съдът да реши дали да назначи нова експертиза, претендиращите за собственици на апетитния имот в сърцето на града трябва да довнесат държавни такси и да представят скици заради нередности в исковата им молба. Ако това не се случи в едноседмичен срок, съдът ще прекрати делото.
Мюсюлманите настояват да им се припишат 2371 кв.м от комплекса, което е почти целият имот, чиято данъчна оценка е 1 800 000 лева. Сега те се разпореждат с почти половината от него. Единствено не претендират за 70 кв.м от бившата китайска закусвалня от страната на ул.“Александровска“, която е реституирана.
Според адвокат Руев, след като на мюсюлманските организации е призната собствеността на главната вещ, значи и второстепенните вещи им се полагат. В конкретния случай тяхна е централната част на бившия хотел, заедно с входа и коридорите. „Останалото е новоизградено с пристройки и присъединени крила, до които няма как да се стигне, без да се ползва входът“, обяснява логиката си защитникът.
Мюсюлманите повдигнаха въпроса и с окаяното състояние на комплекса, чиято данъчна оценка според тях е прекомерно висока, а в същото време плаче за ремонт. За какво обаче ще се използва обектът, ако им бъде признат за собственост, все още никой не казва.
Според областната управа мюсюлманите могат да разполагат с близо 42% от площта на „Балкан“, а останалите 58% са държавна собственост.
Кашата около това кой колко притежава от известния централен комплекс се развихря с пълна сила в началото на 90-те години. Тогава започват процедури по реституиране на имоти, прехвърляния на собствеността и издаване на документи с неясно описание на обектите.