Не клон на банка, а централата трябва да си търси парите, отпуснати за строежа на фалиралия Мега мол срещу болницата. Това накратно казва Русенският окръжен съд с решение, в което посочва, че търговският център не дължи на банката 56.6 милиона лева. Решението е само на първа инстанция и може да се обжалва.
Както е известно, още в началото на 2014 година лондонски клон на Банка Пиреос поиска непрокопсалият мол да бъде обявен в несъстоятелност. През септември 2015 година се стигна и до това решение. 
Сега обаче молът претендира, че лондонският клон няма право да иска пари от него. А съдът сподели това становище, като посочи, че действително по английското законодателство клонът няма подобни права. 
В същото време обаче тече дело, по което молът вече е обявен в несъстоятелност по молба на лондонския клон и се извършват съответните действия. Този деликатен момент е обсъден в решението на окръжните магистрати и те посочват, че синдикът незаконосъобразно е включил в списъка на предявени и приети вземания и неправосубектен клон. Неправилно било и включването на окончателното определение на съда по несъстоятелността за одобряването на този списък. Но се казва и че няма как един съдебен състав да указва на друг съдебен състав какви действия и поправки да извършва по друго дело. 
С това съдебната каша около Мега мол става все по-голяма и времето ще покаже на кого фалиралият търговски център действително дължи пари.
Както „Утро“ писа, според вещи лица инвестицията в търговската сграда е можела да се възвърне за около 10-14 години, както и ако е имало 100% запълняемост на помещенията и приходи от наем в размер на 14 евро/кв.м. Впрочем така било заложено и в бизнес-плана. Проблемът обаче дошъл от много ниската запълняемост и много ниските постъпления от наеми, които били резултат от различни фактори, сред които пазарната конюнктура и неправилния мениджмънт, което доведе до фалита на мола.
Освен, че конкретната банка няма основание да иска 56.6 милиона лева от Мега мол, тя ще трябва да плати 2.3 милиона лева държавна такса по делото.