Два общински имота ще бъдат предложени за продажба на хората с дългогодишни жилищно-спестовни влогове. И двете жилища се намират в къщи. Едното е оценено на 152 хил. лева без ДДС. Цената му е толкова висока, защото става дума за втория етаж на къщата пред сградата на Съюза на българските автомобилисти на ул. „Асен Златаров“ 39. Второто жилище е оценено само на 18 900 лева без ДДС. То се намира на ул. „Радецки“ 13, също на втория етаж на къща. Досега Общината не е продавала свои жилища срещу лихвоточки на хора с дългогодишни жилищно-спестовни влогове.