904 чувала с боклуци и едрогабаритни отпадъци с обем за около още 20 чувала събраха доброволци и експерти в седемте акции по почистване на дунавските острови, които бяха организирани от туристическо дружество „Приста“ от юни до декември 2015 година. От чувалите с боклуци около 630 са годни за рециклиране, като най-голям процент заемат пластмасовите бутилки.
Акциите на четирите острова Батин, Люляка, Мишка и Алеко бяха с обща продължителност 20 дни, а в тях участваха 156 души, от които 120 доброволци и 36 експерти. По-голямата част от участниците са от Русе, включили са се и доброволци от София, Тутракан, Варна, Трявна, Разград, Свищов, Севлиево и Исперих. Половината от тях са на възраст между 18 и 35 години, 100% са доволни от цялостната организация и биха се включили отново в поход по река Дунав. Това отчетоха представителите на туристическо дружество „Приста“ Сашо Попов, Михаил Михов и Весела Михова вчера на заключителната пресконференция по проект „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“. 
Почистването на островите не беше единствена и основна цел. То беше целево събитие, свързано с популяризирането на дунавските острови и насочването на хората с лице към река Дунав, посочи Попов. 
От най-големия остров Батин са събрани 75 чувала от 25 участници. С най-голям брой посещения и съответно най-голям брой събрани боклуци - 602 чувала, е остров Люляка, в чието почистване са се включили 122 участници. В почистването на остров Алеко са участвали 34 души, които са събрали 111 чувала, а на Мишка са събрани 116 чувала от 36 доброволци. 
През 2016 като устойчивост на резултатите по проекта дружество „Приста“ ще провеждат нови обучения, ще разширяват рекламата на дунавските острови и ще участва в обмяната на опит. Друга дейност е организирането на пътувания с цел популяризиране на региона и даване на основания на местното население да повярва, че туризмът е най-възможният път за развитие. Сред признанията за проекта през изминалата година са призът „Доброволческа инициатива на 2015“, както и „Принос към Европейската седмица на нулеви отпадъци“ в категорията „Неправителствени организации“.