Състав на Общинския съвет в Бяла е правилно и законно избран. Това реши окончателно Върховният административен съд /ВАС/, който сметна оспорването на местната коалиция за неоснователно. В същия дух през ноември се произнесоха и русенските административни магистрати, но спорът за съветниците продължи до последна инстанция.
Според Христина Стоянова Георгиева-Борисова от местна коалиция „Бяла 2015“ Общинската избирателна комисия неправилно е приложила метода „Хеър-Ниимайер“. Впрочем Борисова е била трета в листата с кандидати за съветници. Според нея е допусната техническа грешка при разпределение на мандатите. В резултат на тази грешка местната коалиция е получила един мандат по-малко за сметка на определен един мандат повече за ГЕРБ. 
Две съдебни инстанции обаче категорично прецениха, че разсъжденията на оспорващите не са правилни и окончателно обявиха Общинския съвет в Бяла за легитимно сформиран.