Писмо до здравния министър Петър Москов с настояване за корекции на здравната карта гласува на извънредно заседание вчера областната комисия по здравеопазване.
Според изготвилата го работна група подадените от РЗИ данни за състоянието на здравеопазването в областта не отговарят на тези, които са записани в проекта на Националната здравна карта.
Писмото бе подписано от областния управител Стефко Бурджиев и от председателя на Районната колегия на лекарския съюз д-р Антон Въжаров. В него се казва, че след задълбочен анализ директорите на лечебни заведения и лекари в извънболничната помощ категорично не приемат варианта на Националната здравна карта за региона.
Притеснени сме от намаляването на 38 легла в хирургията, което ще засегне Съдовата хирургия, както и на 72 легла във физиотерапията, неяснота предизвикват и самите нива на компетентност, каза в резюме управителят на Белодробната болница и зам.-председател на РК на БЛС в Русе д-р Светослав Дачев.
Не е ясен начинът за определяне на леглата по отделните специалности, се казва още в писмото до Москов. За пример е посочено, че предвидените педиатрични легла за областта са 50, а за област Пазарджик са 120.
С 19 са намалени кардиологичните легла и с 12 пневмологичните. В същото време са увеличени леглата за специалности без потенциал като ревматология - 10, нефрология - 5, клинична хематология - 10. В хирургията са съкратени 8 легла, същото важи и за урологията, в съдовата хирургия леглата са намелени с 5, а в пластичната със 17. В извънболничната помощ силно е нарушен балансът между необходимото и препоръчителното ниво на практиките поради преизчисляване броя на договорите, посочи д-р Дачев.
Финансовият директор на Центъра за психично здраве Валери Иванов обясни, че в телефонен разговор с МЗ директорът на центъра д-р Матева е получила уверение, че местата в Дневния стационар се запазват и няма да бъдат отнети. Посочените в здравната карта промени се отнасяли за болници със специалност психиатрия.
От Комплексния онкологичен център поискаха в писмото да бъде записано, че отделението по лъчетерапия трябва да бъде с трето ниво на компетентност.
В проекта са използвани понятия, които трябва да бъдат изяснени, заяви зам.-председателят на съвета на директорите в МБАЛ-Русе д-р Йосиф Новаков. По думите му нивото на компетентност на една болница не зависи от леглата, защото всяко празно легло носи загуби, и настоя под писмото да бъде записано, че болницата не подкрепя писмото до министър Москов. Това мнение не е само мое, а на всички началници на отделения в болницата, уточни д-р Новаков.