Още десетина дни имат на разположение стопаните, за да потвърдят регистрацията си като земеделски производители. Съгласно наредбата, до края на февруари всяка година действащите земеделски стопани са длъжни да се пререгистрират, като представят актуална информация за дейността си и попълнят анкетна карта с анкетни формуляри. В противен случай те няма да могат да се възползват от подпомагане по мерките на ПРСР, както и от директните плащания.
Тъй като 28 февруари е почивен ден, крайният срок за пререгистрация за стопанската 2015/2016 г. е 29 февруари, съобщи ОД „Земеделие“.
Регистрация на нови земеделски стопани се извършва през цялата година.