Русенският завод на „Монтюпе“ отново дърпа нагоре цялата група, става ясно от отчета на френската компания за автомобилни части за приключилата 2015 г. За цялата минала година са реализирани приходи за 114.3 млн. евро, което е с 19.6 млн. евро или с 20.7% повече, отколкото за предходната година. В натурално изражение, ако се премахнат разликите от промени във валутните курсове и цените на металите, ръстът на продукцията е с 15 на сто. 
Единствено поделението в Мексико изпреварва русенския завод по ръст, но по абсолютни стойности неговият принос е около два пъти по-малък. С изпреварващия си растеж русенският завод вече настига производителите на „Монтюпе“ във Великобритания и Франция. И ако положението се запази още 3-4 години, нищо чудно и да ги надмине.
Цялата група отчита увеличение на оборота с 16.1%, като увеличава значително темпото през последното тримесечие на миналата година. В този период и заводът в Русе се справя добре, въпреки принудителното извеждане от експлоатация на инсталацията за каруселно леене на алуминий на 25 септември. Съдейки по резултатите, този проблем не е оказал чак такова влияние - само за периода октомври-декември са реализирани продажби за 28,6 млн. евро, което е повече, отколкото през третото тримесечие (26.3 млн. евро).
Към момента в „Монтюпе“ работят над 900 човека, като през миналата година броят им е увеличен с още стотина души.