Писмо за корекции в предложената здравна карта ще изпратят утре областната управа и шефове на здравни заведение до министър Петър Москов. Решението бе взето на вчерашната среща при областния управител Стефко Бурджиев, в която участваха представители на здравните заведения и институции в Русе.
На срещата бяха обсъдени несъответствия между подадената информация за разработване на областна здравна карта и публикувания проект за обсъждане на Националната здравна карта.      
Лекарите негодуват, че са намалени 141 работещи с висок процент на използваемост легла. В кардиологията например леглата са намалени с 19, в пневмологията и фтизиатрията - с 12, а в хирургичните отделения - с 38. Драстично са съкратени и физиотерапевтичните легла, въпреки високото им ниво на компетентност, като от съществуващите 140 в Националната здравна карта са предвидени само 68. Така се създават предпоставки за влошаване достъпа на болните до този вид медицинска помощ и закриване на отделението по физикална и рехабилитационна медицина за деца, което засега работи единствено в лечебни заведения в „Медика“. Удар е нанесен и на психиатричното лечение, където леглата са свити с 43 и липсва яснота как те са разпределени по болници. 
В състоялата се дискусия стана ясно, че променените нива на компетентност в Националната здравна карта и липсата на методика за прилагане на наредбата, за критериите и реда на избор на болници, с които здравната каса сключва договори, могат да доведат до повишаване на напрежението в системата. 
Управителят на Центъра за психично здраве д-р Теменужка Матева посочи, че в Националната здравна карта не е предвиден Детски дневен стационар, който функционира от 15 години, и настоя за незабавна реакция. Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Маргарита Николова и заместникът й д-р Искра Генева информираха, че предстоят срещи на екип на Министерството по здравеопазването по области за обсъждане на проекта за Национална здравна карта, на които могат да се изложат всички доводи за оптимизирането й.