Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев се e срещнал с представители на фирма „Витте аутомотив“ в гр. Велберт, съобщи Министерството на икономиката. На срещата е обсъдено бъдещото сътрудничество между двете страни и разширяването на дейността на фирмата в България. 
„Витте“ развива успешно бизнеса си в Русе. През 2012 г. е сертифицирана като клас А инвеститор, като дава заявка, че ще осигури 232 работни места, но в края на изпълнителния период на инвестицията тя надхвърля близо три пъти първоначалните си намерения и в момента е работодател на 614 души в България. Фирмата е инвестирала близо 10 млн. евро в разширяване на производството си, което е с 4 млн. евро повече от първоначално заявените пред БАИ вложения по Закона за насърчаване на инвестиции.
Наскоро фирмата обяви, че до края на настоящата година планира да назначи на работа в завода си в Индустриален парк Русе още 200 човека.