Жилищното строителство продължава да крета близо до нулата, показват данните на статистиката за въведените в експлоатация сгради през четвъртото тримесечие на миналата година. В цялата област броят на жилищните сгради е 17, а жилищата в тях са едва 40, което показва, че повечето от тях са еднофамилни къщи или вили някъде по селата. 
Спрямо същия период на 2014 г. се отчита съществено увеличение, тъй като тогава положението изглеждаше още по-зле - едва 10 нови жилища. Сравнението между двете години обаче не е оптимистично - цялата 2015 г. отстъпва на 2014 г. по всичко - брой нови сгради, нови жилища и полезна площ в тях.
За миналата година новите жилища в Русенско са 134, при 196 през 2014 г. - намаление с почти 1/3. Те разполагат с 16 296 кв. м полезна площ, което е с 1/4 под 2014 г.
Средната полезна площ на новопостроените през миналата година жилища е 120.61 кв.м при 105.50 кв. м за 2014 г. Все повече се строят тристайни и по-големи апартаменти и къщи. Така че новите домове поне стават все по-просторни. Количеството им обаче е такова, че изглеждаме обречени да живеем във все по-стари и амортизиращи се домове. 
При налични 125 345 жилища в областта (според последното преброяване от края на 2014 г.) с това темпо можем да очакваме обновяването на сградния фонд да отнеме 935 години. Очевидно по някое време в следващите години строителството трябва да се позасили, ако не искаме да живеем в жилища, които могат да рухнат всеки момент. Разбира се, трябва да бъдем и достатъчно платежоспособни, за да можем да си купим нови.