Община Русе ще кандидатства с проект за енергийна ефективност на сградите на средношколското общежитие, Общинския детски център за култура и изкуство, детска градина „Райна Княгиня“ и училище „Отец Паисий“ в Мартен, ако предложението на кмета Пламен Стоилов срещне одобрението на съветниците на предстоящата сесия. Инвестиционна програма за климата е най-новата програма на Националния доверителен екофонд и е своеобразно продължение на Националната схема за зелени инвестиции, по която Общината има два финансирани проекта - за санирането на детските градини „Незабравка 2“ и „Чучулига“. Програмата осигурява 85% от инвестиционните разходи, а останалите 15% са собствен принос.