Вторият етаж на сградата на бившето училище „Стефан Караджа“ на ул. „Тракия“ 25, в чийто първи етаж работи приютът за бездомници „Добрият самарянин“, ще бъде преустроен в кризисен център за жертви на домашно насилие с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм. В тази връзка Община Русе обяви обществена поръчка за строителен надзор при промяната на предназчанието на съществуващата сграда, която е общинска собственост. Заради съжителството с приюта ще бъде изграден и външен асансьор. 
Ориентировъчната стойност на поръчката за строителен надзор е 23 400 лева. Оферти ще се приемат до 19 февруари, а при оценяването им ще се търси най-ниска цена.