Със собствени средства в размер на 340 000 лева дружеството „Общински пазари“ ще изгради втория етап от търговската сграда с 40 магазина за промишлени стоки срещу автомивката на Централния пазар, ако предложението на кмета Пламен Стоилов срещне одобрението на съветниците на идната сесия. През изминалата година бе издигната модерна едноетажна постройка с 20 магазина на мястото на стари складове на пазара, като всички готови обекти вече имат наематели и работят. Предвидено е през тази година да започне изграждането на северната част от търговския обект, като след цялостното завършване на проекта ще се обособят две търговски крила с по 20 нови модерни магазина с нова инфраструктура и инсталации. Очаква се инвестицията да се възвърне след седем години.