Петър ГЕЦОВ
От 100 лева, платени на касите на „Енерго-Про“, в компанията остават само 7,63 лева. Това обяснява електроразпределителното дружество в информационен флаер, който вече се разпространява сред абонатите му. Информацията показва пътя, който изминават парите на битовите клиенти, след като заплатят сметките си за електроенергия.
От всеки 100 лева за ток, които излизат от джоба на крайните клиенти - физически лица, 46,31 лева отиват за закупуване на електроенергия от НЕК, а 10,55 лева - за покриване на технологичните загуби по мрежата при трансформацията на тока от високо в средно и ниско напрежение. 6,22 лева ни струва „зелената енергия“, 2,14 лева - когенерацията (добавки, които се изплащат на топлофикациите, произвеждащи и електричество). За нашумелите договори на „Мариците“ отиват 1,89 лева. Държавните НЕК и Електроенергиен системен оператор прибират 8,59 лева за пренос по мрежата високо напрежение. 16,67 лева е ДДС-то за държавния бюджет. 12,97 лева за пренос и достъп отиват в „Енерго-Про Мрежи“.
Като се тегли чертата, в двете компании „Енерго-Про Мрежи“ и „Енерго-Про Продажби“ остават само 7,63 лева. Останалите 92,37 лева се превеждат на другите участници в енергийната система, изчисляват от компанията. При всяка внесена сума от битови клиенти в размер на 100 лева, „Енерго-Про Продажби“ заплаща 105,34 лева на останалите енергийни предприятия назад по веригата и на държавата. По този начин компанията е задължена от ДКЕВР да губи 5,34 лева на всеки 100 лева от тока, продаден на домакинствата и да покрива тези загуби от по-високата цена за стопанските клиенти. Така битовите клиенти се субсидират за сметка на бизнеса, обясняват от електроразпределителното дружество.