Проектът за бюджет за 2016 година на Ветово зацикли и както повелява традицията общината ще работи без приета от Общинския съвет финансова рамка.
На заседанието си в края на януари след продължителен и остър дебат общинските съветници са отложили гласуването на точката. Мнозинството е указало на кмета Георги Георгиев първо да предостави отчет за изпълнението на бюджета за 2015 година. Освен това от него са изискани подробни разчети за ремонтираните общински обекти, сключените граждански договори, реализираните проекти с еврофинансиране, както и линеен график на планираните през 2016-а дейности.
Дългото обсъждане на проектобюджета бе белязано от посочените от членове на ГЕРБ и ДПС нерентабилни и неправилни разходи, между които изграждането на зала за сватби в Глоджево и домашен социален патронаж в селото. Засегнати бяха и калпавите според някои съветници ремонти на улиците. Посочено бе и че не е спазен редът за провеждане на обществено обсъждане на финансовата рамка. А към края на дебатите зам.-кметът Ивайло Кадишев отбеляза, че „за пореден път една толкова сериозна точка като бюджет на общината се превърна в стил „махленска седянка“. И постави риторичен въпрос какъв кредит на доверие има Общинският съвет, след като с лека ръка не е включил в дневния ред точката за проект „Активиране на заетост“, по който е било предвидено да се създадат 60 работни места в община Ветово, която е рекордьор по безработица в област Русе.
Впрочем Ветово приключи миналата година без официално приет бюджет и горещите спорове около финансовите параметри не са чужди нито за политическите кръгове в общината, нито за местното население.