До края на годината трябва да приключи рекултивацията на старото сметище в Русе, което се извършва по проект, финансиран с над 22 млн. лева по оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013.
Дейностите по него започнаха преди малко повече от година, като над 300 дка ще бъдат превърнати в екологично чист район. На близо половината от тях са старите гудронови ями, които съхраняват трупани с десетилетия отпадъци от нефтопродукти и които бяха протекли. За зариването на сметището ще бъдат използвани над 75 000 тона трошен камък, 4500 тона пепелина или 2850 тона гасена вар и 950 тона пепел. След това е предвидена биологическа рекултивация, която включва затревяване и залесяване. Това ще направи района изцяло съответстващ на всички екологични изисквания и норми.
По същата програма бяха закрити и сметищата в общините Сливо поле и Борово, а в община Ветово бяха рекултивирани две депа.