През периода януари-ноември 2015 година износът на България за Европейския съюз се увеличава с 8,3% спрямо същия период на предходната година, достигайки размер от 26,9 млрд. лева, докато вносът от ЕС нараства с 5,9% до 30,4 млрд. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт.
Основни търговски партньори на България през първите единадесет месеца на изминалата година са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. Те формират 69,3% от българския износ за държавите-членки на ЕС. Най-голям внос на стоки е регистриран от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.
Външнотърговското салдо на България с Европейския съюз за периода януари-ноември остава отрицателно, но се свива до 3,467 млрд. лева спрямо 3,8236 млрд. лева през същия период на предходната година.
Само в рамките на ноември 2015 година българският износ за ЕС се увеличава с 1,3% на годишна база до 2,474 млрд. лева, докато вносът от ЕС нараства със 7,8% и е в размер на 3,048 млрд. лева.
Общото външнотърговско салдо на България с ЕС и с трети страни през първите единадесет месеца на изминалата година е на дефицит от 5,4568 млрд. лева, което е с 1,45 млрд. лева под дефицита, отчетен през същия период на 2014 година.