И последната екологична бомба в община Русе, която се намира на склад в Червена вода, ще бъде изнесена от там и обезвредена, съобщи кметът Пламен Стоилов. Необходимата сума от 23 000 лева е осигурена от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
Фирмата, която ще неутрализира опасните селскостопански отрови, които години наред се съхраняват в постройка в местността Разсадника в землището на русенското село, е столичната „БалБок Инженеринг“ АД.
Както обясни шефът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров, фирмата ще пакетира пестицидите и ще ги изнесе за обезвреждане. Промяна в закона вече забранява използвания доскоро метод за съхранение на опасните химични отпадъци в тъй наречените ББ кубове и депонирането им на регионалните сметища. Въпреки че в началото им даваха гаранция от 50 години, много от тях само след 6-7 години протекоха.
В момента в склада в Червена вода има 4 тона прахообразни селскостопански препарати и 1000 литра в течно състояние. До 20 дни след подписването на договора с лицензираната фирма „БалБок Инженеринг“ опасните отпадъци трябва да бъдат изнесени, поясни Спасимир Димитров. 
Избраната да неутрализира пестицидите фирма разполага със съответните разрешителни. От сайта й става ясно, че на 30 септември миналата година тя е почистила кулата за промиване на амин в „Монтюпе“. Амините с ниско молекулярно тегло са токсични и някои от тях лесно се абсорбират през кожата. Използваната сярна киселина за отстраняване на амините е високо корозивна и причинява изгаряне при попадане върху кожата, а парите й са токсични при вдишване. Затова операцията е била сложна и работата на екипа е продължила от 3 часа сутринта до 15 часа следобед.