Трима са кандидатите по обществената поръчка за организирането на фестивали, изложби и други мероприятия по укрепване на културната интеграция и идентичността на ромите, стана ясно след публичното отваряне на офертите. Срокът на изпълнението на поръчката е до приключването на проекта за интегриране на ромите в областта - април 2019 година, който се финансира по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи.
Първият кандидат е пернишката фирма „Ени филм“ с управител Ани Николова. Софийската „Ай ти прогрес“, която основно се занимава с услуги в областта на информационните технологии, е другият желаещ да организира културните мероприятия. Последният кандидат е разградската „Грация“, която организира дейности в областта на културата, спорта и развлеченията. 
Ориентировъчната стойност на поръчката е 65 000 лева. Предвижда се през следващите три години да се организират и провеждат фестивалите „Сцена под небето“ в Русе, Ветово, Борово и Иваново, „Етноритми без граници“, „Ромите и киното“ в Русе, както и ежегодни кръгли маси, изложби, дни на отворени врати.