Съвременни методи за фирмено управление и как те могат да бъдат използвани комбинирано за реализиране на фирмената стратегия и увеличаване на рентабилността на компаниите, представи в Русе изтъкнатият специалист в тази област Огнян Василев. Семинарът се проведе в сградата на компанията за мъжка мода „Топ Ман“ по инициатива на русенския Клуб по предприемачество Start It Smart. Участваха близо 100 човека - мениджъри и служители на компании от Русе, предприемачи и студенти.
Огнян Василев е директор по качеството на най-голямата българска електронна фирма - „Интегрейтид Микро-Електроникс България“ от 2001 г. Освен че подробно обясни съвременните методи за управление на фирмите и увеличаване на рентабилността на компаниите, той даде много ценни съвети от собствената си практика. Специален фокус беше отделен за това кои са предимствата на различните методики и как те могат да доведат до подобряване на ключови показатели на компаниите, които ги прилагат.
Като най-ефикасни и предпочитани Василев посочи Lean техниките и Теория на ограниченията. Първите помагат за това да се идентифицира кои дейности в компанията създават стойност и съответно клиентите са готови да плащат за тази стойност. Следващата стъпка е елиминирането на всички процеси, които не участват в създаването на стойност. Теория на ограниченията от своя страна е фокусирана върху установяване на ограниченията и тесните места в организацията и вземане на мерки за преодоляване на тези ограничения.
България може да постигне значителен прогрес и подобряване, ако ценностите и дисциплината, научени в бизнеса, се пренесат в семейството, а от семейството в обществото. По този начин бизнесът може да допринесе и да бъде пряк катализатор на позитивна промяна в нацията, смята Василев.