Основният лихвен процент (ОЛП) в България падна до рекордните за всички времена 0.00%. БНБ обяви официално такъв ОЛП от началото на февруари. През последните години стойността на показателя непрекъснато намалява, като през януари беше едва 0,01% годишно. Основният лихвен процент в България започна трайно да намалява от началото на 2009 г., когато стойността му беше около 4% годишно. След като БНБ по подобие на Европейската централна банка направи отрицателни лихвите по депозити на търговските банки в нея, няма да е голяма изненада и ако в един момент ОЛП падне и под нулата.
От 1 февруари 2005 г. стойността на показателя се определя от цената на междубанковите кредити, а БНБ само регистрира неговата стойност.
Освен за статистически цели, в практиката ОЛП има известно значение, като се прилага заедно с надбавка от 10% годишно към просрочените парични задължения. За тази цел се използват стойностите на показателя от 1 януари или 1 юли, съответно за първото или второто полугодие на календарната година.