С 1,6 млн. лева печалба и приходи в размер 16,8 млн. лева завършва 2015 г. „Параходство БРП“, съобщи дружеството в предварителния си неодитиран финансов отчет за миналата година, представен на фондовата борса. В сравнение със същия период на миналата година приходите бележат спад с 1,1 млн. лева. Счетоводната печалба също намалява спрямо 2014 г. - с 250 хил. лева. 
Половината печалба БРП формира от обичайната си превозваческа дейност. 738 хил. са дивидентите, получени от дъщерните дружества на параходството.
Дружеството обаче губи над 330 хил. лева от промените във валутните курсове. Според доклада на мениджмънта обаче през последните месеци е постигнато равновесие  при използването на различните валути при котировките на навлата. Тези при един от най-масовите товаропотоци - този на зърната, твърдо се котират в евро. Договарянията на навлата на суровинния товаропоток - руди, въглища и концентрати с произход Украйна и Русия  и доставките до Сърбия, си остават в щатска валута.  
Промени в навлата по дългосрочните договори за  превози в рамките на ЕО не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.
Корабоплаването през 2016 година започва със сравнително благоприятна навигационна обстановка. През този период на годината няма устойчив воден стоеж на реката, тъй като единственият приток на вода идва от снеготопенето и от дъждовете. Водните стоежи са достатъчни да се гарантират добри дълбочини, няма критични участъци и засега няма опасност от образуването на ледови явления. Нормално е следващ спад на водните нива на Дунав. 
Очакванията на превозвачите за цената на лекото  гориво (LSMGO) за периода януари-март 2016 са то да не надвиши 550 щатски долара за тон в зависимост от мястото на бункеровка.