Пазарът на земеделски земи в общините Бяла и Ценово се движи в почти пълен синхрон както в цените на нивите, така и при раздаваните наеми и ренти през 2015 г. Търговията в тях се развиваше с по-умерени темпове, като купувачите бяха доста предпазливи, особено в началото на годината. От една страна причина за това беше неособено успешната за земеделските производители 2014 г. и липсата на достатъчно свободни средства преди получаването на субсидиите за единица площ земеделска земя. От друга страна преминаването на психологическата граница от 1000 лв./дка за беленския район накара много от по-малките купувачи и някои инвестиционни фондове да се въздържат от сделки в първите месеци на годината. Това коментира в обзорен анализ за миналата година специализираната компания за търговия със земеделска земя „Русе ленд“.
Съществен проблем за цялата 2015 г. бе липсата почти през цялата година на поддържаща земеразделянето фирма за тези общини, което направи невъзможно както регистрирането на договори за доброволна делба, така и на новозакупени имоти и арендни договори. Ето защо пазарът на земеделска земя през годината беше по-скоро вял.
Все пак към края на годината и тук наблюдавахме съществено оживление, държащо се на силно намаленото предлагане. Характерна особеност за беленска община бе наличието на две крупни фирми, арендуващи нивите най-често дългосрочно и участващи най-активно при закупуването им. Средната рента за общината е около 50 лв./дка, а най-голям интерес при сделките имаше в общинския център Бяла, Пейчиново и Полско Косово. Там парцелите се търгуваха между 1000 и 1100 лв./дка, а интерес имаше и от други инвеститори извън общината. 
С около 10% по-ниско се продаваха нивите в Стърмен, Лом Черковна и Ботров, като там съответно и наемите бяха по-ниски. 
В съседната община Ценово също се регистрираха цени около 1100 лв./дка в много от землищата - Новград, Джулюница, Ценово и Долна Студена. В други села като Караманово, Кривина и Беляново имаше по-слаб интерес и земята се продаваше между 850 и 950 лв./дка, но при по-слаби обороти. 
За 2015 г. в община Ценово средната цена се колебаеше около 1000 лв./дка при по-високо търсене в края на годината. В идните периоди тя ще зависи основно от възможностите за инвестиционни решения на големите купувачи в региона, смятат от „Русе ленд“.