Началото на дните на отворените врати в Акушеро-гинекологичния комплекс към МБАЛ-Русе ще бъде поставено днес от 13 часа. Комплексът ще осигурява свободен достъп всеки първи и трети вторник на месеца, за да се подобрява информираността на пациентките и да се привличат подготвени майки, които да избират здравното заведение за раждане на децата им.
В рамките на тези дни бъдещите майки и татковци могат да се запознаят с апаратурата, с битовите условия и с пътя на бъдещата майка от приемането, раждането и престоя в отделението до момента на изписването им с новороденото.
Инициативата се осъществява в рамките на проекта „Отворени врати“ в партньорство с организацията „ЛА ЛЕЧЕ - Лига България“.
АГ-комплексът обслужва пациенти от Русенска, Разградска и Силистренска област. Тук на бял свят средно на година идват по около 1600 новородени. В комплекса се осъществява 24-часово наблюдение на пациентките и новородените деца от гинеколози, анестезиолози, акушерки в родилните зали и отделенията, операционни акушерки, неонатолози и медицински сестри в отделение „Неонатология“.
Записването за посещение в дните на отворените врати се осъществява на телефона на регистратурата на АГ-комплекса на МБАЛ-Русе - 082/887511.