С 10,655 млн. лева счетоводна загуба завършва 2015 г. „Топлофикация Русе“, става ясно от предварителния неодитиран отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. За миналата година централата е доставила на клиентите си 266 хил. Мвтч електрическа енергия и 203 хил. Мвтч топлинна. Общите приходи от дейността възлизат на 59,455 млн. лева, а разходите - на 70,11 млн. лева.
От отчета става ясно, че близо 3 млн. лева от загубата се дължи на отрицателни разлики от промени на валутни курсове - резултат от промените в курса на щатския долар към еврото, тъй като основните разходи за внос на въглища са в долари. 
74% от приходите на „Топлофикация Русе“ се формират от продажба на електроенергия. Продажбата на топлоенергия носи само 13,112 млн. лева от всичко 50,667 млн. лева за периода. 
Към 31 декември в „Топлофикация Русе“ работят 317 души, като за миналата година персоналът е увеличен с 11 човека. Средната месечна работна заплата в дружеството е 1228 лева.
В края 2015 г. „Топлофикация Русе“ снабдява с гореща вода за отопление и хигиенно-битови нужди 17 833 битови абонати - със 79 повече отколкото предходната година. За периода са инвестирани общо 2,078 млн. лева, от които 568 хил. лева за изграждане на присъединителни тръбопроводи и абонатни станции и 878 хил. лева за реконструкция и модернизация на съществуващите съоръжения. За пускане в експлоатация на системата за биогориво са похарчени 212 хил. лева. 
Със стартирането на програмата за лоялни клиенти на дружеството през лятото, с която бяха определени тавани за сметките за гореща вода и парно, „Топлофикация Русе“ отчита значителен ръст в продажбите на топлоенергия. Реализацията й се увеличава с близо 13 на сто в сравнение с 2014 г. и разликата вероятно ще набъбне още повече тази година. Без такива притеснения за сметките русенци очевидно започват да пестят по-малко от топлоенергия и отвъртат вентилите за радиаторите си. По време на най-студените януарски дни потреблението надхвърли рекордните 100 мегавата, което принуди дружеството да пусне допълнителни мощности.