Акт на Национална агенция за приходите, дошъл след еднодневно забавяне на дължима справка-декларация по закона за ДДС, стана повод за два съдебни спора.
По първото дело санкционирният помоли съда да отмени глобата от 500 лева, с която се сдобил тъй като подал декларацията с един ден закъснение. Фактът, че ставало въпрос за минимално закъснение, а освен това декларацията за този период била с нулева стойност, накарал съдът да приеме, че това е типична проява на маловажен случай и отменил акта.
И след като правораздавателните органи решили, че човекът е глобен неправилно, сега той подхвана данъчните. Поиска от НАП да му платят обезщетение като му покрият хонорара, който трябвало да плати на адвокат, който пък да оспорва техния акт, който се оказал незаконен.
Така на първа инстанция Административният съд реши, че човекът действително заслужава компенсация и осъди данъчните да му платят адвокатските хонорари и по двете дела. Решението може да се обжалва.