Директорът на русенския Историческия музей проф.Николай Ненов е водещ на конференцията „Карнавалите в маскарада“, която се провежда в Перник. Форумът е в рамикте на международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“. Проф.Ненов, който е и традиционен член на журито на „Сурва“, представя доклад „Маскарадните образи в Пурим и в творчеството на Елиас Канети“. В конференцията се включват също и етнолозите от РИМ Десислава Тихолова и Искра Тодорова с докладите „Маски и мъниста“ и „Свобода и норма в маскарадното мислене“. В работата на форума по-късно се включи и генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова.