И през тази седмица Русе бе сред градовете с най- замърсен въздух, показва справката от системата за контрол на качеството на въздуха на Изпълнителната агенция по околна среда. В сряда са отчетени стойности на фините прахови частици 3.11 пъти над нормата при допустим праг от 50 микрограма на кубичен метър. Справката сочи, че това не е единичен случай, тъй като предходните дни също са регистрирани превишения на фините прахови частици над 2 пъти. Единствено вчера автоматичната измервателна станция „Възраждане“, която следи състоянието на въздуха в Русе, отчете по-ниски нива на замърсявания - 1.8 пъти над нормата.
Проблемът с превишенията на средноденонощната норма на фините прахови частици не е нов, а през зимата се задълбочава заради масовото отопление на твърдо гориво. Друга причина за превишенията са неблагоприятните метеорологични условия като мъгла и безветрие, които пречат на разсейването на замърсителите. Принос за високите нива на замърсяване на въздуха има и автомобилният трафик, а когато всичко това се съчетае, опасностите за здравето стават още повече. Най-неблагоприятно превишението на фини прахови частици влияе на хората с хронични и белодробни заболявания и децата, като те не трябва да прекарват много време на открито.