Няма добра комуникация между средното образование и местния бизнес, смятат 64 на сто от участниците в анкета, проведена от Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение. Резултатите от новата анкета, която за пореден път разкрива един стар проблем, бяха представени на вчерашното заседание на съвета.
В допитването са взели участие 129 души, като повечето от тях са работещи, но има и ученици и студенти. Липса на връзка между бизнеса и висшето образование посочват 51 на сто от анкетираните. Според половината от запитаните в учебните програми има много излишни дисциплини. А на въпроса отговаря ли квалификацията на завършващите на изискванията във фирмите с „Не“ се произнасят 53 на сто от запитаните. 
Темата за обучението, което трябва да отговаря на нуждите на местната икономика, за пореден път бе повод за сбирка в зала 1 на областната администрация. И отново не се чу нищо различно, смислено и с практическа насоченост. 
Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение прие в програмата си 2016 г. да проведе Ден на отворените врати в областна администрация за русенски гимназии и да проведе нова анкета с граждани по актуална тема.