Клуб към Сдружението на жените от средното съсловие в България беше учреден в Русе на Благовещение. Учредители са 6 дами от различни браншове. За председател е избрана Юлия Гарбозанова - майстор-фотограф и член на УС на Балканския съюз на жените в занаятите и УС на Сдружението на жените от средното съсловие в България, а за заместник - Анелия Димитрова, директор на „Деспред“.
„Идеята е всяка от нас да привлече хора от различни браншове, които са съпричастни и желаят да правят добро в този освирепял свят, да помагат кой с каквото може, отворени сме за инициативи и действие. Неслучайно избрахме и Благовещение за учредяването на клуба, защото искаме от нас да излизат повече благи вести“, каза Юлия Гарбозанова.
Първото участие на клуба ще бъде във фестивала на занаятите и изкуствата, който ще се проведе на 15 и 16 април в хотел „Рига“ под егидата на бившия еврокомисар Бриджит Чернота. От Занятчийската камера в Кобленц ще пристигне д-р Евелина Първанова, с чиято помощ беше създадено Сдружението на жените в България, с нея ще обсъдим бъдещи действия за добротворство, обясни Гарбозанова. На следващата сбирка на клуба ще бъде избрано името му, а след това и създадена страница и във Фейсбук. Дотогава който иска да се присъедини към дамската инициатива, може да се свърже с Юлия Гарбозанова на тел. 0888 341 703.