Комплексният онкологичен център в Русе и окръжната болница в Гюргево ще си сътрудничат чрез съвместни проекти, обмен на добри практики и консултантски медицински услуги. Тази идея бе обсъдена на среща вчера в Гюргево между областния управител Стефко Бурджиев, шефа на Онкото Камен Кожухаров, зам.-председателя на окръжен съвет Гюргево Димитру Гаврила, шефа на гюргевската болница Елена Дину, кметове, зам.-кметове, кметове на кметства и други във връзка с разработването на съвместни проекти по трансграничната програма „Интеррег България-Румъния“.
Стана ясно, че в Гюргево има само един онкологичен кабинет и затова бе предложено гюргевчани да се лекуват в Онкото в Русе. Предвид сътрудничеството между двете лечебни заведения ще бъдат организирани посещения на място. На срещата бяха представени и идеи за съвместни проекти между общините Ценово, Хотареле, Гряка, като бе обсъдено и побратимяването на Две могили с Адунаци Копъчени и на Ряхово с Бъняса също с цел разработване на бъдещи проекти.