Предвидени ли са средства в бюджета за 2016 година за електронизация на общината, която ще бъде особено полезна на гражданите, попита общинският съветник Иван Станев на вчерашнота заседание на постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика.
Шефката на общинската дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева обясни, че от миналата година се въвеждат определени услуги, като например плащането на таксите за детски градини и ясли. Тази година продължава националната кампания, свързана с административните услуги. Няма индивидуално изписани средства в бюджета, тъй като те се третират като външни услуги. Идеята е да се въведат всички видове услуги, които да са полезни за гражданите, каза още тя. 
Зам.-кметът Димитър Наков посочи, че средствата за поддръжка, за нови компютри и рутери са свързани с електронизацията на общината. Има създаден график кои услуги кога трябва да започнат да са електронни, допълни още той. 
Да направим среща и да обсъдим темата, тъй като за хората би било полезно въвеждането на електронни услуги, предложи авторитетният специалист по електронизация на администрацията Станев, като Наков го посъветва да се обърне към главния секретар на общината Димитър Генков, който отговаря за административното обслужване.