Традиционно добавянето окончанието „а“ във фамилните имена на жените стана повод младоженка да поиска от съда да промени това неблагозвучие. Освен че нарушавала целостта и сериозността на фамилията на съпруга й, буквичката в края била и в противоречие със семейните традиции на рода му. На всичкото отгоре завършекът променял тежестта и звучността на името.
Объркването явно е станало при писането на брачното свидетелство, но пък повлича след себе си доста последствия, тъй като новите лични документи на булката се издават на неговата основа.
Районните магистрати се убедиха, че в рода на съпруга на дамата жените не носят „а“ в края на фамилията и реши, че семейните традиции трябва да се спазват. Затова съдът заличи нежеланото окончание в новата фамилия на жената.