Банка Пиреос С.А., клон Лондон, е поискала да се обяви в несъстоятелност „Мега мол Русе“, става ясно от определение на Русенския окръжен съд. Магистратите са заседавали по делото на 27 януари, като засега се въздържат да дадат старт на предвидената в Търговския закон процедура. Съдът обаче е назначил предварително за временен синдик Венцеслава Стефанова.
Тя ще надзирава дейността на длъжника и ще дава предварително съгласие за сключване на нови сделки.
Че „Мега мол“ е в затруднено финансово състояние и с мъка си плаща дори сметките за ток и вода, е публична тайна в Русе. Вместо да се пълни с наематели, търговският център се изпразва. Някои от обитателите му се преместиха в конкурентния „Мол Русе“. Преди година собствеността на мола бе придобита от три офшорни компании, регистрирани в Кипър, Сейшелите и Каймановите острови. Вчера техният представител Николай Дудев заяви за „Утро“, че се водят преговори с банката-кредитор за прекратяване на процедурата, а активите на дружеството надхвърлят размера на задълженията му. Той не пожела да коментира въпросите за заетостта на търговския комплекс в момента и напускането на ключови наематели.
Според последния подаден от „Мега Мол Русе“ финансов отчет - за 2011 г., дружеството има общи задължения за над 46 млн. лева, а активите му възлизат на 52,4 млн. лева.
Молбата на кредитора Банка Пиреос С.А., Лондон, е подкрепена с убедителни писмени доказателства, че съществува парично вземане по договор за кредит и договор за цесия, става ясно от определението на съда. В нея е направено особено искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки, тъй като длъжникът извършва действия, които водят до намаляване на целостта, стойността и унищожаване на имущество от масата на несъстоятелността. Тях засега съдът се въздържа да удовлетвори, тъй като биха представлявали значително ограничение на дейността на длъжника и вредите за него ще бъдат големи, ако молбата за откриване на производство по несъстоятелност се окаже неоснователна.