4.5% е била средномесечната безработица в Русе през изтеклата 2015 година, докато година по-рано официално без работа е било 4.7% от населението в общината. Това съобщи директорът на Бюрото по труда Румен Януаров, като посочи, че средномесечният брой на регистрираните безработни е бил 3449.
През изминалата 2015 година обявените свободни работни места са били 4180. Обучение са преминали 243 регистрирани в Бюрото по труда.
Сред най-търсените професии през декември са плетачи, оператори на машини, техници по поддръжка, мотокаристи и шивачи.
През изминалия месец  регистрираните безработни са 3633, като броят им е увеличен със 130 спрямо ноември. Въпреки това с 4.5% Русе е далеч от средната безработица в страната, която е 10%.
Продължава да е най-голям делът на безработните на възраст над 50 години, които са 40% от регистрираните. За сравнение младежите без работа са 14.6% или 530 души. От намерилите работа 242-ма през декември, висшистите са 96.