Проф.Лъчезар Дачев беше преизбран за декан на Юридическия факултет на Русенския университет, съобщиха вчера от РУ. Членовете на Общото събрание гласуваха той да ръководи факултета и в новия мандат. Проф.Дачев преподава в РУ от създаването на Юридическия факултет в него през 1992 година. Той чете лекции по „Обща теория на правото“, „Учение за държавата“ и „История на политическите и правни учения“. С избора на декана на ЮФ вече са избрани всички ръководители на 8-те факултета. На 28 януари предстои новият Академичен съвет да гласува и новия ректорски екип на проф.Велизара Пенчева.