15 имота на стойност по данъчна оценка 9 826 762 лева е придобила Община Русе през изминалата 2015 година. Тук влизат шестте имота на летището в Щръклево за близо 5 млн. лв., бившата жп гимназия за почти 1,3 млн.лв., два имота в района на Дунав мост, четири жилища, теренът, върху който е изграден язовир „Образцов чифлик“ за 2,4 млн. лв., както и купена земя за разширяване на гробищния парк „Басарбово“. Това показва отчетът на кмета Пламен Стоилов за управлението и разпореждането с общинската собственост, който ще бъде обсъден на извънредната сесия на 1 февруари.
През изминалата година беше извършена и замяната на 22 имота от общинския горски фонд за 45 държавни имота в Лесопарк „Липник“ и парк „Приста“, благодарение на която ще се разшири съществуващият зоокът и ще се създадат крайградски зони за отдих и развлечения. 
Приходите от наеми в хазната за 2015 година са 1 534 090 лева, като съществен принос имат приходите от сгради и реклама - 1 165 538 лв. От терени са постъпили 347 552 лв., като прави впечатление, че няма приходи от глоби. За сравнение през 2014 те са били в размер на 27 166 лв, а през предходните две години отново няма постъпили. 21 000 лева са внесените суми от сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината.
Приходите от продажби са 1 183 421 и се дължат осносно на сделките със земя - 1 173 121 лв. В сравнение с миналата година техният ръст е значителен, тъй като през 2014 те са били 460 630 лв. През изминалата година има 10 300 лв. приходи от продажби на сгради, а през 2014 г. не е имало никакви. 101 867 лв. са приходите от право на строеж.
През 2015 г. в общинския бюджет са постъпили 113 989 лв. от събираните пристанищни такси след извършената регистрация на пристанище „Пристис“. 18 270 лв. пък са постъпленията от търгове за отдаване под наем на павилиони за Мартенския и Коледния базар.
Таксите за реклама и търговия на открито са добавили в бюджета 535 890 лв., а категоризирането на туристически обекти  - 53 545 лв. 
През 2016 очакваните приходи от общинска собственост са в размер на 3 212 106 лева, като от наем на сгради са планирани 798 802 лв., от реклама - 470 687 лв., от терени - 411 617 лв.
От такси се очакват 360 000 лв., а от суми от сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината отново 21 000 лв.
1 150 000 лева са планираните приходи от продажба на земеделски земи, ликвидиране на съсобственост, продажба на сгради и терени и предоставяне на вещни права.
Предвидените разходи през тази година са 387 720 лева. През 2016 година общината има намерение да придобие 11 имота, сред които бившият автополигон, Дома на учителя, Хиподрума и имот на ул. „Шипка“, свързан с изграждането на ново кръгово кръстовище.