Сключен по интернет договор с фирма за бързи кредити за отпускане на 1500 лева стана повод кредитната институция да си търси парите с лихвите. А те не са никак малки, имайки предвид годишния лихвен процент от 68%. Две съдебни инстанции бяха категорични, че фирмата няма право да претендира каквато и да е сума. Въпреки еднаквата си финална преценка обаче, магистратите прочетоха по различен начин фактите.
Според „Кредит Инс“ ООД, фирмата и човекът сключили договор на 1 ноември 2013 година. Ставало въпрос за отпускане на кредит без поръчители. Документите по сделката ставали по интернет, а парите се получавали чрез системата „Изипей“. Потребителят обаче не върнал нито лев, затова се стигнало и до частен съдебен изпълнител. А и чрез съда фирмата поиска над 2600 лева от човека.
Соченият за получател на кредита обаче оспори твърденията, като заяви, че научил за изтегления от него заем на работното му място, където получил покана от бирника да се издължи доброволно.
Според Районният съд няма доказателства, че кредитната институция и човекът са си разменяли електронни документи във връзка със сключването на твърдения между тях договор. Нямало и данни, че именно той е лицето, което е направило заявление за сключване на договор за кредит, нито, че то е изпратено от обичайно ползвана от него електронна поща. Според съда са голословни и твърденията, че служител на фирмата за кредити е разговарял с теглилия кредит и че той е потвърдил самоличността си пред него, както и че го е уверил, че иска да получи 1500 лева назаем.
Според окръжните съдии на втора инстанция обаче тези разсъждения на колегите им не са верни. Те въобще не коментираха има или не сключен по електронен път договор. Причината - договорът, който фирмата подписва, е съставен в разрез със закона. В него липсвала задължителна информация като например, че потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок от 14 дни, считано от датата на неговото подписване. Затова сметнаха договорът за недействителен и отхвърлиха претенциите на „Кредит инс“ ООД. Решението е окончателно.