С 560 лева на човек трябва да разполага 4-членно домакинство на месец, за да посреща нормалните си потребности за храна и сметки. Това показва поредното тримесечно изследване на КНСБ за издръжката на живот към края на предходната 2015 година.
От изследването става ясно още, че стойността на издръжката е спаднала с 0.1% на годишна база, което показва дефлация и задържане на потреблението. Линията на бедността за последното тримесечие на 2015-а е 296 лева, като с този доход на човек живеят около 30 на сто от семействата у нас, което е над 2 200 000 души.
3,5 млн. граждани имат общ доход за месеца от 296 до 561 лева, което е 48% от домакинствата. Около една трета от тези семейства са по-скоро близко до линията на бедността, отколкото до по-високите доходи.
Средната работна заплата спрямо края на 2014 година се е вдигнала със 7.8 процента, признават синдикалистите. Броят на наетите лица в България обаче се е променил за наблюдавания период само с 0,9% или 19 хиляди българи. През 2015 година нископлатените работници у нас са се увеличили с 37 хиляди лица.