Адвокат, който даде на съд своя недоволна клиентка, така и не успя да я осъди за това, че го е опозорила пред колегите му юристи. 
Повод за съдебния спор впрочем станала жалба, която разгневената пенсионерка пуснала до Русенската адвокатска колегия. В нея тя описала, че е разочарована от услугите на наетия от нея защитник Н.К., който се държал изключително грубо с клиентите си и ги мамил. Юристът заведе дело срещу клиентката си, като заяви, че тя го е опозорила с отправените квалификации, затова поиска да бъде обезщетен с 1500 лева. 
А до нейното разочарование се стигнало, след като наела адвоката заради съдебна делба на ниви. Макар да описала ситуацията пред юриста, се оказало, че той е завел искова молба, която е сгрешена и не отговаря на нейните претенции. Срещнала се с него заедно със съпруга си и му обяснила за грешката. Тогава той проявил разбиране и заявил, че ще им върне парите и след време им определил среща в кантората си. Двамата отишли на уреченото място, но той така и не им отворил. Вместо това ги напсувал и казал, че ще извика полиция. След като постояли 1-2 часа пред вратата, клиентите си тръгнали, а няколко дена по-късно жената пуснала жалба.
На първа инстанция състав на Русенския районен съд отхвърли претенциите на адвоката и оправда пенсионерката.  
Думите на жената не са позорящи, не засягат честта и доброто име в обществото на защитника, а носят единствено нейната лична оценка и разсъждения. Ясно изразената липса на правни знания и правна култура от страна на пенсионерката е довела до известна недобросъвестност от страна на адвоката още при завеждане на исковата молба, тъй като е завел претенция за имот, за който тя не спори. Фактът, че тя се е почувствала „измамена“, не е приписване на престъплението „измама“, отсякоха съдиите. Подобно становище изразиха колегите им на окръжно ниво, които сметнаха, че адвокатът грубо е нарушил задълженията си и основателно е оставил у клиентката си впечатление за некоректност. Затова окончателно отсякоха, че жената не е опетнила името на защитника и отхвърлиха исканото от него обезщетение.