Дуалното образование и връзките между образованието и бизнеса за пореден път станаха тема за разговор, на който бяха поканени директори на средни училища. В срещата участва и зам.-министърката на икономиката Даниела Везиева, която посочи, че в страни, където е въведено дуалното обучение, младежката безработица е спаднала с 12%. Везиева настоя да чуе мнението на русенските директори, които и бездруго бяха значително повече от представителите на бизнеса. Директорката на ПГ по машиностроене Анета Христова обясни, че училището е едно от трите в България, които работят по българо-швейцарски проект и се готвят за дуално обучение на специалисти по газова техника от 11 и 12 клас.
Председателят на Българската стопанска камара Красимир Ениманев направи пространно експозе. В него очерта множество теми и мнения, част от които прозвучаха обидно за ръководителите на гимназии, които очевидно не бяха съгласни с постановката, че във всички дипломи за средно образование „добър 4 всъщност означава слаб 2“. Ениманев постави акцент върху липсващите кадри в строителството, мебелната, шивашката и химическата промишленост и машиностроенето. Той съобщи, че БСК в Русе е подготвила няколко вида обучения и програми и „ще се опитаме да направим Русе като индийския град Бангалор, който е известен със своите ИТ специалисти“.