Унищожени 30% от засетите площи заради набези от диви животни станаха повод земеделска фирма да поиска компенсация за пропуснати ползи. Според нея отговорност за затритата реколта трябва да понесе русенското поделение на държавното ловно стопанство. И поиска чрез съда 35 000 лева обезщетение.
Дружеството засяло през есента на 2014 година 102.6 декара пшеница и 750.4 декара ечемик. Няколко месеца по-късно обаче земеделските площи заприличали на разорана нива, в която се появили десетки хиляди големи дупки. За да прецени на какво се дължат ямите и какви са щетите, била назначена комисия, която заключила, че земеделската компания се е простила с 25 650 декара от земите, засети с пшеница и 225 от тези с ечемик. Посегателството върху посевите се дължало на търсещи храна диви животни. Земите пък попадали изцяло в ловностопански район. Освен че затрило близо половината продукция, нападението от диви животни създало на земеделците и проблеми при жътвата, когато комбайн попаднал в дупка и за малко не се обърнал. 
Ловното стопанство контрира обвиненията в съдебна зала, като заяви, че подобни щети могат да бъдат нанесени и от домашни пасящи животни, както и от химически препарати или аномалии в климатичните условия. Освен това диви животни не можели да причинят толкова големи вреди. 
Съдът на първа инстанция обаче сметна, че земеделската компания трябва да бъде компенсирана. Магистратите се облегнаха на експертиза, според която размерът на нереализираните приходи от продажбата на пшеница е 3806 лева, а от продажбата на ечемик - 30 807 лева. Затова и осъдиха ловното стопанство да изплати на земеделската фирма тези суми, които не е могло да си спечели по редовен път заради набезите на дивеча и унищожената реколта. Съдът зачеркна възраженията на ловците, които обвиниха дружеството, че не е поставило ограда на земеделските земи, нито е назначило охрана. Решението може да се обжалва.