Общини и кметства, които кандидатстват с екопроект по националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.“, могат да получат до 10 000 лева, а за училищата и детските градини - до 5000 лева.
Дейностите, които МОСВ финансира, обикновено са свързани със залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения. Пълна информация за конкурса има на сайта на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Крайният срок за подаване на документи за учебните заведения е 15 февруари, а за общините и кметствата - до 26 февруари.