Министерството на земеделието и храните увеличава щатните бройки на служителите в областните дирекции “Земеделие”. Предложената промяна в числеността на персонала е за сметка на щатните бройки от закритата Национална служба по зърното и закритата Контролно-техническа инспекция и се извършва в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и храните.
 Това сочи проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, публикуван на сайта на МЗХ. Според него, Областна дирекция “Земеделие” - Русе ще има 58 служители.
От 1 януари ОДЗ ще приема декларациите на собствениците на складове за капацитета на обектите и наличното зърно в тях. Тази дейност досега се осъществяваше от Националната служба по зърното. Земеделските производители също ще подават декларации  за количеството произведено и налично зърно. Цялата информация впоследствие се препраща до Европейската комисия.
Със закриването на КТИ към Областните дирекции “Земеделие” преминават и функциите по провеждане на технически прегледи на техниката, контрол по техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, изготвяне на график за техническите прегледи и прилагане на принудителни административни мерки.