Промени в Надзорния съвет ще гласува извънредно събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“, става ясно от съобщение на дружеството. То ще се проведе на 19 февруари в седалището на фирмата в Русе. 
Според проекта за дневен ред общото събрание ще освободи Илия Златев от състава на Надзорния съвет. На негово място се предлага Тодор Йотов, с когото трябва да бъде сключен договор.