От 17:00 часа вчера „Енерго-Про Мрежи“ е в повишена готовност за отстраняване на последствията върху електроразпределителната мрежа при очакваното влошаване на атмосферните условия през почивните дни, съобщиха от дружеството. 74 аварийни екипа на дружеството са готови да реагират своевременно при възникване на аварии по електрическите съоръжения. Те са напълно оборудвани с необходимите материали, инструменти, лични предпазни средства и облекло. 
Както и досега, при възникване на аварии в резултат на усложнената зимна обстановка, компанията ще пренасочи допълнителни екипи и техника към засегнатите райони. При извънредна ситуация на разположение са 396 екипа. В готовност са 410 високопроходими автомобила, 317 екипни автомобила с нормална проходимост и 149 специализирани автомобила - багери, автокранове, автовишки и други.
Денонощно работят и диспечерските центрове на дружеството, които осъществяват управлението на електроразпределителната мрежа и ръководят работата на екипите при възникване на аварии. От вчера ръководният персонал на дружеството е в готовност за кризисно управление и ще поддържа постоянна оперативна връзка с областните и общинските щабове за защита при бедствия.
Сигнали за аварии ще се приемат както винаги на денонощния телефон на компанията 0700 161 61. Телефонният център поддържа линия за приоритетно приемане на сигнали за прекъснато електрозахранване, както и информира клиентите за аварии, по отстраняването на които екипите на компанията вече работят.